Política de privacitat

A través d’aquest comunicat, TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., informa Als usuaris del website, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant (LOPD) sobre la seva política de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l’empresa les dades personals que li són sol·licitades al website per la prestació del seus Serveis.

També s’informa als usuaris les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic o formularis de la web, quedaran registrades en un fitxer de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., amb domicili social a Longitudinal 7, Parcel·la 106-114, Mercabarna - 08040 Barcelona, amb la finalitat de gestionar-ne la sol·licitud. Per això poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit a la següent adreça: info@taetransports.com