Avís legal

En virtut de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., en tant que és titular de la Web informa que té el seu domicili social a Longitudinal 7, Parcel·la 106-114, Mercabarna - 08040 Barcelona, amb CIF: B60979267, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 28623, Foli 29, Pàgina B-136.616.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.taetransports.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. o a tercers. TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L.

Les pàgines d'Internet de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. poden contenir enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta pàgina no podrà assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L.

OBJECTE

A través de la Web, l'empresa proporciona als usuaris informació de serveis i continguts posats a disposició per l’empresa

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'empresa ha establert una política de privacitat pel que fa a les dades de caràcter personal que recull, tracta o custòdia, clarament definida en la política de privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. o de les persones físiques o jurídiques de les quals s'informi.

La propietat intel·lectual avarca, a més del contingut inclòs en TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., els seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos al lloc web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s’hi de confiar com si ho fos. TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió que hi hagi a la informació continguda a les pàgines d'aquest web.

TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació que se n’obtingui a través sense necessitat de previ avís. TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització del web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis que hi hagi inclosos. En cap cas TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat, seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l'ús i/o la difusió del web o de la informació que s’hagi adquirit per mitjà d’aquest web, o dels seus virus informàtics, d’avaries operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o d’avaries en la línia en l'ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís per a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut que hi hagi a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no propi serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'usuari. TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es informació/ons obtinguda/es per mitjà d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació que se n’obtingui a través, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se al web de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. com en accedir a la informació d'altres webs des d’aquest web.

En algunes ocasions, aquest web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de Cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu programa navegador. No obstant això, TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. no es responsabilitza que la desactivació d’aquestes opcions impedeixi el bon funcionament del lloc web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i el seu disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'hi estableixin a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. en són propietat exclusiva, tret que expressament s'especifiqui el contrari. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquest web, són marques degudament registrades per TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut que en facin per persones que no en siguin el legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest titular, aquest persona podrà ser denunciada i perseguida a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tota aquella persona que accedeixi a aquest web, no sent responsabilitat de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L. l'ús que l'usuari en pugui dur a terme, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir informació, contingut o advertiments d'aquest web sense la prèvia autorització per escrit de TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se’n suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.